Tutaj jesteś: Strona główna | Zyski i oszczędności
Oszczędności
Czy to się opłaca?
Jaki kolektor słoneczny wybrać?
Porównanie typów kolektorów

Oszczędności

Wydatki na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody to największa część kosztów eksploatacyjnych każdego domu. Dlatego coraz bardziej opłaca się stosowanie energooszczędnych urządzeń, które pozwalają na ich obniżenie.

^do góry

Czy to się opłaca?

Im wyższa cena paliw, tym krótszy będzie okres zwrotu nakładów na instalację solarną, a tym samym opłacalność inwestycji stanie się większa. Podobnie jeśli zwiększy się liczba domowników, a co za tym idzie - również zużycie wody. A przecież zatrzymanie wzrostu cen paliw jest mało prawdopodobne. Energia słoneczna docierająca na Ziemię w ciągu ok. 50 minut teoretycznie pokryłaby zapotrzebowanie całoroczne człowieka – jest ona 10000 razy większa niż obecne zużycie energii. Słońce jest tanim, bezpiecznym i niewyczerpalnym źródłem energii. Obecnie wartość stałej słonecznej wynosi około 1368 watów na metr kwadratowy (W/m2), choć w ciągu roku może ulegać niewielkim, na ogół nie przekraczającym paru procent wahaniom w związku ze zmianą odległości Ziemi od Słońca.

Promieniowanie słoneczne to jeden z najłatwiejszych i stosunkowo tanich sposobów pozyskiwania energii . Najwięcej energii na powierzchnię Ziemi jest dostarczane przez Słońce.
Rosnące w ostatnim czasie ceny paliw i surowców powodują coraz większe zainteresowanie społeczne w zakresie możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych z odnawialnych źródeł energii , które przyczyniają się także do zachowania równowagi w środowisku naturalnym.

Jeśli instalacja solarna jest dobrze zaprojektowana i wykonana system ten może obniżyć koszty:
  • w miesiącach letnich (IV-VIII) ponad 90%, a w ciągu całego roku - nawet 60% energii zużywanej do podgrzewania wody
  • koszty ogrzewania pomieszczeń o 30-40%
  • koszty ogrzewania wody w basenie o 100%
Rachunek ekonomiczny jest więc bardzo prosty – instalując kolektory słoneczne firmy masz gwarancję ograniczenia kosztów eksploatacji do niezbędnego minimum oraz co najistotniejsze nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów jakimi na co dzień obarcza Cię dostawca energii. Inwestowanie w system kolektorów słonecznych jest korzystne a w przyszłości perspektywiczne (w związku ze wzrostem cen energii). Właściciel obiektu , który wybuduje system solarny z żywotnością wynoszącą średnio 20- 30 lat przyczyni się do wzrostu wartości swojej nieruchomości. Po upływie okresu zwrotu inwestycji, który będzie się skracał wraz ze wzrostem cen energii , inwestycja zacznie przynosić inwestorowi wyraźne korzyści. Wraz ze wzrostem cen energii zyski z systemu solarnego będą stale rosnąć.

^do góry

Jaki kolektor słoneczny wybrać?

Obecnie na rynku dostawcy oferują dwa podstawowe typy kolektorów:
  • rurowe - próżniowe
  • oraz cieczowe - płaskie.
Te próżniowe ze względu na bardzo wysoką cenę i dość długi okres zwrotu inwestycji (przekraczający zazwyczaj 10 lat) nie cieszą się zbytnią popularnością. Zdecydowana większość Polaków decyduje się na słoneczne cieczowe kolektory płaskie.

^do góry

Porównanie typów kolektorów

Kolektory próżniowe charakteryzują się większym uzyskiem energii w porównaniu z kolektorami płaskimi - ale tylko w okresie zimowym i przejściowym (duża różnica temperatury zewnętrznej do temperatury medium, oraz małe nasłonecznienie). W okresie letnim osiągane temperatury i wydajność jest lepsza w przypadku kolektorów płaskich. Dodatkowo kolektor próżniowy wymaga większej powierzchni całkowitej kolektora, aby uzyskać tą samą moc co kolektor płaski. Łatwość przeprowadzania napraw i konserwacji dzięki możliwości wymiany pojedynczych rurek w kolektorach próżniowych jest zaletą, ale fakt że jest to czynność dość częsta, wynikająca z dość dużej kruchości i skłonności do pękania pod wpływem szoku termicznego jest wyraźną ich wadą (fakt ten pogarsza jeszcze brak świadomości użytkownika o pęknięciu czy rozsczelnieniu bowiem trudno tę wadę zauważyć z dużej odległości mając kolektory zainstalowane na dachu). Bardzo rzadkie uszkodzenia kolektorów płaskich prowadzą do wymiany całego lustra kolektora.


Zestawienie rynku kolektorów w Niemczech

W przypadku kolektorów „heatpipe” wadą jest dosyć długi okres rozruchowy, podczas którego następuje podgrzanie rurki z freonem do momentu wytworzenia w niej ciśnienia roboczego. Dopiero po tym czasie dochodzącym nawet do pół godziny, można mówić o pracy kolektora na potrzeby cieplne instalacji. Jeszcze inny problem związany jest z warunkami eksploatacji: kolektor taki pracuje na temperaturze powyżej 100°C, co powoduje podrożenie inwestycji poprzez wymóg stosowania materiałów odpornych właśnie na wysoką temperaturę.

Jeżeli chodzi o jakość kolektorów próżniowych dostępnych na rynku, to większa część tego typu kolektorów jest sprowadzana z Chin. Niestety ich jakość znacznie odbiega od produktów europejskich. Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że zimą w przypadku zasypania kolektora śniegiem lub oszronienia tylko kolektor płaski jest w stanie stopić tą powłokę przysłaniającą Słońce - dzięki czemu tylko ten typ kolektora pracuje całą zimę poprawnie. Także stosowane w niektórych kolektorach próżniowych lustra nie zachowują swoich własności przez cały czas życia kolektora a tylko przez kilka pierwszych lat spełniają swoją funkcję (później ich współczynnik odbicia promieni słonecznych spada poniżej połowy, co powoduje spadek wydajności całego kolektora).
Ostatnią cechą różniącą obydwa typy kolektorów wartą wspomnienia to ich cena. Cena kolektorów próżniowych jest około dwukrotnie większa od ceny kolektorów płaskich - przy czym średnioroczny uzysk różni się faktycznie tylko o około 10%.

Nie należy także zapominać o wyglądzie samego kolektora. Estetyka i prezencja kolektorów płaskich jest wyraźnie lepsza od kolektorów próżniowych, przez co nie zmieniamy ogólnego wyglądu domu.

^do góry
TERMOEKO Krzysztof Kudłacik, ul. Szkolna 24, 43-356 Bujaków
tel. (33) 488 65 75, tel. 0 608 671 849, fax (33) 487 64 77