Tutaj jesteś: Strona główna | Dofinansowanie
Dotacje Ekofunduszu dla firm
Dotacje z WFOŚiGW
Dotacje dla rolników
Kredyt preferencyjny
Fundusz termomodernizacyjny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Marszałkowski
Finansowanie projektów w zakresie OZE

EKOFUNDUSZ

Mechanizm dopłat dotyczy projektów, w których przewiduje się wyłącznie instalację kolektorów słonecznych (płaskich lub próżniowych) wraz z niezbędną instalacją (konstrukcja wsporcza, zasobnik ciepła, rozrząd wody, armatura, sterowanie). Wnioski mogą dotyczyć zarówno kolektorów instalowanych na istniejących budowlach, jak też i nowobudowanych. Wszystkie obiekty muszą być własnością wnioskodawcy. Dopłata ze strony Fundacji dla tego rodzaju projektów wynosi 1000 złotych za metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora, ale nie może przekroczyć 40% kosztów projektu. Dopłata ta nie może być niższa od 50 000 złotych co oznacza, że wniosek powinien dotyczyć instalacji wynoszącej co najmniej 50m2 powierzchni czynnej kolektorów.

^do góry

WFOŚiGW

WFOŚiGW przyznaje dotacje przedsiębiorstwom, instytucjom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Dotacje przeznaczone są na: Zakup i montaż instalacji solarnych, pomp cieplnych, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni na biomasę, oraz urządzeń w procesie rekuperacji energii. Kwota dotacji wynosi do 40% całkowitego kosztu zadania.

^do góry

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dotacji dla rolników udziela Agencja Restruktutyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota dotacji wynosi do 50%.

^do góry

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

Osoby fizyczne mogą jedynie skorzystać z kredytu preferencyjnego udzielonego przez BOŚ i umorzenia 50% odsetek od kredytu.

^do góry

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACUJNY

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

^do góry

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tego działania wspierane będą duże projekty na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii dla przedsiębiorstw:
  • prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania: maksymalnie do 30% + dodatkowe 15% dla małych przedsiębiorstw,
  • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa lub Trójmiasta: maksymalnie do 40% + 15% dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski: maksymalnie 50% + dodatkowe 15% dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln euro.

^do góry

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Fundusze strukturalne - program infrastruktura i środowisko 2007 - 2013.

^do góry

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE OZE

W ramach Działania 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można pozyskać środki na budowę lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu energii geotermalnej i słonecznej. W ramach Priorytetu X PO IiŚ "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dyweryfikacja źródeł" energii możliwe jest wsparcie rozbudowy przemysłu produkującego na potrzeby OZE, np. instalacji solarnych (Działanie 10.3.). Źródłem dofinansowania OZE ze środków UE mogą być Regionalne Programy Operacyjne, wdrażane na poziomie województw. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa i JST (jednostki samorządu terytorialnego). Zgodnie z tzw. linią demarkacyjną w ramach RPO realizowane mogą być projekty, w których kwota wydatków kwalifikowanych nie przekracza 20 mln złotych. Każde z województwo przygotowało działanie, w ramach których finansowane mogą być projekty OZE, na łączną kwotę ponad 650 mln euro, przy czym w niektórych województwach, np. w woj. świetokrzyskim, dofinansowane mogą być również projekty niezwiązane bezpośrednio z OZE.

^do góry
TERMOEKO Krzysztof Kudłacik, ul. Szkolna 24, 43-356 Bujaków
tel. (33) 488 65 75, tel. 0 608 671 849, fax (33) 487 64 77